Riadenie akvária procesoromZařízení slouží k ovládání světla, filtru a topení v akváriu. Pro světlo a filtr jsou k dispozici až 3 časy zapnutí a vypnutí na 1 den. Topné tělísko je ovládáno termostatem s možností nastavení po 0,1°C.

 Základní technické parametry:

Napájecí napětí: 6 - 10V st.
Proudový odběr: < 90mA
Klávesnice: 4 tlačítka
Displej: LED 6 míst (např. 3 x HD-A544D) + 3 LED diody
Měření teploty: 0°C - 99.9°C
Nastavení termostatu: 10.0°C - 35.0°C po 0.1°C ( pro každou hodinu)
Spínání světla: až 3 časy/den
Spínání filtru: až 3 časy/den
Ostatní funkce: • zvuková signalizace stavů
• ruční zapnutí a vypnutí světla a filtru
• spínání v nule
• korekce hodin - 2.46 až + 5.32 min/měsíc
• automatická změna času letní/zimní
• kalendář do roku 2099
• zhasínání displeje v nastavenou dobu.
• kontrola poruchy topení• signalizace překročení min. a max. teploty


• kontrola I2C sběrnice
Displej

Deska procesoru Deska displeje Teplotní čidlo
Předek Bok
Popis zapojení

 Střídavé napájecí napětí se přivádí přes usměrňovací diodový můstek (D50) a diodu (VD5) na filtrační kondenzátor (C2). Přes odpor (R5) se snímá průchod střídavého napětí nulou. Napájecí napětí je stabilizováno monolitickým stabilizátorem 7805 (NL1) na 5V. Jádrem celého zařízení je mikroprocesor 89C52 (DD1), který je řízen krystalem 11.0592MHz. K procesoru je přes 74HC573 (U4) připojena pamět M48T08 (U3) s reálným časem a vestavěnou baterií. Na adrese FFFFH je připojen obvod 74HC574 (U5) pro buzení segmentů displeje. Přes I2C (P3.4 a P3.5) sběrnici je připojen teploměr DS75, který měří teplotu vody.
Zapojení portů procesoru:

• P1.0 - Displ - A
• P1.1 - Displ - B
• P1.2 - Displ - C
• P1.3 - výstup pro zvukovou signalizaci (0 - aktivní)
• P1.4 - připojen spínač pro topení
• P1.5 - připojen spínač pro světlo
• P1.6 - rezerva
• P1.7 - připojen spínač pro filtr
• P2.0 - připojení tlačítka TL1
• P2.1 - připojení tlačítka TL2
• P2.2 - připojení tlačítka TL3
• P2.3 - připojení tlačítka TL4
• P2.4 - kontrola sepnutí topného tělíska
• P2.5 - rezerva
• P2.6 - rezerva
• P3.0 - rezerva (RXD)
• P3.1 - rezerva (TXD)
• P3.2 - přerušení od průchodu nulou
• P3.3 - rezerva (přepínání příjem/vysílání pro 485)
P3.4 - I2C sběrnice - SDA
• P3.5 - I2C sběrnice - SCL

Funkce tlačítek

Zobrazení TL1 TL2 TL3 TL4
Hlavní menu

1.Teplota
zobrazení
času
nastavení
teploty
světlo
zap/vyp
filtr
zap/vyp
TL2 + TL3 = Tmin TL2 + TL4 = Tmax
2.Čas zobrazení
datumu
nastavení
času
světlo
zap/vyp
filtr
zap/vyp
3.Datum zobrazení
č. světla
nastavení
datumu
světlo
zap/vyp
filtr
zap/vyp
4.Časy světlo zobrazení
č. filtru
nastavení
č. světla
světlo
zap/vyp
filtr
zap/vyp
5.Časy filtr zobrazení
teploty
nastavení
č. filtru
světlo
zap/vyp
filtr
zap/vyp
SETUP TL1 + TL2 = SETUP
SETUP
1.Korekce
času
potvrzení -/+
korekce
nastavení
korekce
2.Zhasínání
displeje
potvrzení ON - OFF - AUTO
3.Čas
AUTO
potvrzení Hodina
ON
Hodina
OFF
4.Návrat
na teplotu
potvrzení ON - OFF
5.zvuková
signalizace
potvrzení ON - OFF
6.Topení potvrzení ON - OFF
7.Reset potvrzení NO - YES
Nastavení teploty
1.Provozní hod.
topení
ESC potvrzení RESET prov. hod.
2.Teplota
min,max,0 - 24hod
ESC potvrzení teplota - teplota +
Nastavení času
1.Čas ESC potvrzení hodiny + minuty +
Nastavení datumu
1.Den, měsíc ESC potvrzení den + měsíc +
2.Rok potvrzení rok +
Nastavení časů spínačů
1.Provozní hod.
světla/filtru
ESC potvrzení RESET prov. hod.
2.Čas zapnutí
1. 2. 3.
potvrzení hodiny + minuty +
2.Čas vypnutí
potvrzení hodiny + minuty +


Seznam součástek

Deska procesoru
1. 1 ks BX1 KRYSTAL 11,0592MHz
2. 3 ks C1,C3,C13 kondenzátor SMD 100n
3. 2 ks C10,C11 kondenzátor 15n/630V
4. 1 ks C2 kondenzátor 470u/25V
5. 1 ks C4 kondenzátor 47u/25V
6. 2 ks C5,C6 kondenzátor SMD 33p
7. 1 ks C7 kondenzátor 10u/25V
8. 1 ks D50 můstek
9. 1 ks DD1 IO AT89C52
10. 1 ks SW v5.11 (xxC52 nebo xxC51 s 8KB paměti)
11. 1 ks DD2 IO 74HC00(HCT)
12. 3 ks FV1,FV2,FV4 pojistka podle zátěže
13. 2 ks HL1,HL2 LED 3mm
14. 1 ks NL1 IO 7805
15. 5 ks R1,R2,R10,R13,R19 odpor 2k2
16. 2 ks R4,R5 odpor 10k
17. 3 ks R11,R14,R20 odpor 5k6
18. 2 ks R12,R15 odpor 68R/800V
19. 1ks R2 odpor
20. 1 ks U3 IO M48T08
21. 1 ks U4 IO 74HC573(HCT)
22. 1 ks U5 IO 74HC574(HCT)
23. 3 ks UF1,UF2,UF4 optotriak
24. 1 ks UF5 optočlen antiparalelně 2 LED
25. 1 ks VD6 dioda KAY20
26. 1 ks VD5 dioda BAV20
27. 8 ks VD1,VD2,VD3,VD4,VD7,VD8,VD9,VD10 dioda BA159
28. 3 ks VS1,VS2,VS4 triak
Deska displeje
1. 3 ks HL1,HL2,HL3 LED 3mm červ.
2. 6 ks LD1,LD2,LD3,LD4,LD5,LD6 7seg. červ. např. 3 x HD-A544D
3. 6 ks R1,R2,R3,R4,R5,R6 odpor
4. 1 ks R7 odpor
5. 4 ks TL1,TL2,TL3,TL4 tlačítko
6. 1 ks U1 IO 4051
7. 6 ks VT1,VT2,VT3,VT4,VT5,VT6 tranzistor např. KC640
8. 8 ks Rx odpor podle použitého displeje
Teplotní čidlo
1. 1 ks U1 IO SMD DS75
2. 1 ks C1 kondenzátor SMD 100n


sweb.cz/d_m_c/
mail

Je zakázaná reprodukcia textu alebo fotografií bez súhlasu autora!

11/2002